-20%

Yocan Evolve Plus Replacement Coils

800.000

Bộ sưu tập Tank vape (đầu đốt) dành cho anh em thích build vape.

  • Tank vape thưởng phải phù hợp với vape, thường là cùng hãng mới gắn được nha.

[devvn_quickbuy]

Jasmine Vape

Mô tả Yocan Evolve Plus Replacement Coils

Bộ Yocan Evolve Plus Coils chỉ sử dụng với một trong những cây shisha này.

  • Yocan Evolve Plus
  • Yocan Arsenal Tool Edition
  • Yocan Zeus
  • Yocan Magneto (need to use Evolve plus coil caps)
  • Yocan Regen
  • Yocan Evolve Plus XL (mouthpiece will shift around a bit because the coil is smaller)
  • Yocan Torch – 2020 Edition Only

Thông số kỹ thuật