-20%

Yocan Evolve Plus Replacement Coils

800.000

Bộ sưu tập Tank vape (đầu đốt) dành cho anh em thích build vape.

  • Tank vape thưởng phải phù hợp với vape, thường là cùng hãng mới gắn được nha.

Jasmine Vape

Bộ Yocan Evolve Plus Coils chỉ sử dụng với một trong những cây shisha này.

  • Yocan Evolve Plus
  • Yocan Arsenal Tool Edition
  • Yocan Zeus
  • Yocan Magneto (need to use Evolve plus coil caps)
  • Yocan Regen
  • Yocan Evolve Plus XL (mouthpiece will shift around a bit because the coil is smaller)
  • Yocan Torch – 2020 Edition Only

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yocan Evolve Plus Replacement Coils”

Thông số kỹ thuật