Chính sách độ tuổi

Cam kết rằng bạn trên 21 tuổi để sử dụng Vape

  1. Bạn từ 21 tuổi trở lên
  2. Bạn đủ tuổi hợp pháp trong khu vực của bạn để mua các sản phẩm thuốc lá điện tử hoặc máy xông hơi không khói hoặc liên quan đến thuốc lá;
  3. Bạn sẽ không tiết lộ nội dung, thông tin có trong hoặc các sản phẩm được mua từ trang web này cho trẻ vị thành niên;
  4. Bạn hiểu rằng bạn phải tuân thủ luật pháp và quy định địa phương quản lý các sản phẩm không khói trong khu vực mà bạn dự định sử dụng bất kỳ sản phẩm VapeNY nào mà bạn cuối cùng mua;
  5. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ phân nhánh pháp lý nào có thể phát sinh từ việc bạn mua các sản phẩm từ trang web này hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào có trong trang web này hoặc các sản phẩm được mua từ trang web này với trẻ vị thành niên